پنجشنبه, 31 خرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

شنا و ماهیگیری در سدهای خراسان شمالی ممنوع است

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعلام کرد: شنا و ماهیگیری در سدها و بندهای انحرافی خراسان شمالی ممنوع است.

استاندار خراسان شمالی:

بهره وری آب کشاورزی طی سه سال باید به 60 درصد برسد

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر ضرورت تمرکز دستگاههای عضو کارگروه سازگاری با کم آبی بر بهره وری منابع آب گفت: طی سه سال آینده در افق سال 1400 باید بهره وری آب کشاورزی...

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

ضرورت همدلی دستگاههای دولتی و نظارتی برای رفع چالشهای آب استان

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر تسریع در برنامه های عملیاتی مدیریت آب استان، گفت: برنامه های عملیاتی در حوزه آب را باید به شدت سرعت دهیم و روزمرگی را به برنامه...

استاندار خراسان شمالی بر تدوین برنامه سازگاری با کم آبی در استان...

استاندار خراسان شمالی خواستار تسریع در تدوین برنامه سازگاری با کم آبی در این استان شد و گفت: برای مدیریت منابع و مصارف آب استان و کاهش و حذف برداشتهای غیرمجاز و تامین...