دوشنبه, 29 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

با حضور دبیر شورای فرهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایران

نشست ائمه جماعت و دبیران شورای فرهنگی صنعت آب و برق خراسان شمالی...

نشست ائمه جماعت و دبیران شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان خراسان شمالی با حضور دبیر شورای فرهنگی و دینی شرکت مدیریت منابع آب ایران در شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

مدیریت منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت شیروان-فاروج واگذار می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: مدیریت منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت شیروان-فاروج در خراسان شمالی با حفظ اختیارات حاکمیتی در این بخش، به تشکلهای مردمی...

گزارش تصویری

ششمین نشست شورای حفاظت از منابع آب خراسان شمالی برگزار شد

ششمین نشست شورای حفاظت از منابع آب خراسان شمالی عصر روز شنبه با حضور استاندار، معاونان استاندار و اعضای این شورا شامل جمعی از مدیران کل استان در محل سد شیرین دره...

در نشستی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی،

مهمترین چالشهای منابع آب خراسان شمالی تبیین شد

مهمترین چالشهای منابع آب خراسان شمالی در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، برای آنها بیان شد.