سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

بررسی درخواست و صدور مجوز برای تغییر کاربری آبی مورد درخواست( چاه / رودخانه)

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 26 روز
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارایه استعلام و تشکیل پرونده متصدی تشکیل پرونده تشکیل پرونده
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور متقاضی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.
3 بازدید از منبع آبی کارشناس آب سطحی/زیرزمینی، در امور آب کارشناس منبع آبی متقاضی با توجه به مستندات ارائه شده بررسی می نماید
4 استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست متصدی تشکیل پرونده استعلام از ادارات مربوطه
5 تهیه گزارش کارشناسی کارشناس آب سطحی/زیرزمینی، در امور آب تهیه گزارش کارشناسی
6 تکمیل پرونده به لحاظ مالکیت کارشناس حقوقی در امور آب تکمیل پرونده به لحاظ مالکیت
7 تهیه پاسخ متصدی تشکیل پرونده تهیه پاسخ
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167