سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های مرزی(بصورت موردی)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

بازدیدهای میدانی و انجام بررسیهای فنی و کارشناسی جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها

مدارک مورد نیاز:

احراز مدارک هویتی و مالکیتی- موافقتنامه یا محوز از ارگان استعلام کننده

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستان‌ها

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

1- ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب 2 - آئین نامه اجرایی نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها(مصوب هیئت محترم وزیران سال 1379) و ابلاغیه و دستورالعمل‌های وزارت نیرو مربوط به رودخانه‌ها و مسیل‌ها

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

ثبت اسناد- جهاد کشاورزی- منابع طبیعی- وزارت کشور- نیروی انتظامی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 35 روز
شرایط خاص خدمت:

ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب- آئین‌نامه اجرائی نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و ابلاغیه و دستورالعمل‌های وزارت نیرو مربوط به رودخانه‌ها و مسیل‌ها

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 وصول استعلام یا درخواست کتبی کارشناس مهندسی رودخانه ها در امور آب همزمان با ارائه درخواست و وصول استعلام متقاضی نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌نماید.
2 بازدید میدانی گروه مهندسی رودخانه‌های امور آب شهرستان‌ها کارشناس مهندسی رودخانه‌های امور از محدوده مورد تقاضا بازدید به عمل آورده و مختصات اراضی، نقشه، کروکی محل و گزارش فنی بازدید را تهیه می‌نماید.
3 احراز مدارک هویتی و مالکیتی کارشناس حقوقی امور آب شهرستان‌ها ارسال پرونده به دفتر حقوقی جهت اطمینان از صحت مدارک هویتی و ثبتی متقاضی حقوقی)
4 بررسی‌های ستادی گروه مهندسی رودخانه‌های امور آب شهرستان‌ها پیاده‌سازی و انطباق نقاط مورد درخواست با نقشه‌های حد بستر و حریم مطالعه شده و موجود و تعیین حدود تداخل یا عدم تداخل اراضی بستر رودخانه با اراضی متقاضی در حاشیه رودخانه
5 پاسخگوئی مدیر امور آب شهرستان‌ها کلیه مدارک و مستندات پرونده برای بررسی نهائی و اعلام نظر برای مدیر امور منابع آب شهرستان ارسال می‌گردد و نهایتاً پاسخ نهائی به متقاضی ارائه می‌شود.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167