سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
پروانه حفرچاه عمیق ونیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی،صنعتی،‌شرب وسایرمصارف)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

اخذ پروانه حفر چاه جدید

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و  دستورالعمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی- شرکت شهرکهای صنعتی- سازمان صنعت، معدن و تجارت اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی سازمان نظام مهندسی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 71 روز
شرایط خاص خدمت:

به استثناء کارمندان دولت

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید
2 استعلام نیاز آبی از ارگان مربوطه متصدی تشکیل پرونده در صورت نداشتن اعلام نیاز آب می بایست نیاز آبی از ارگان مربوطه استعلام گردد.
3 بررسی تخصیص کارشناس تخصیص در امور منابع آب تکمیل پرونده و ارسال به کمیته مدیریت منابع آب و قرار گیری در نوبت و پس از فرارسیدن موعدمقرر تشکیل جلسه و بررسی پرونده
4 ابلاغ تخصیص کارشناس تخصیص در امور منابع آب ابلاغ تاییدیه تخصیص به متقاضی
5 پرداخت هزینه و بازدید کارشناسی کارشناس مالی و کارشناس آب زیرزمینی در امور منابع آب کارشناس نسبت به بازدید محل و تهیه گزارش اقدام می نماید
6 انجام استعلام از دستگاههای مرتبط متصدی تشکیل پرونده انجام استعلام از دستگاههای مرتبط
7 تکمیل پرونده به لحاظ مالکیت کارشناس حقوقی امور انجام استعلامات مربوطه
8 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
9 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی دبیر کمیسیون بررسی پرونده در جلسه کمیسیون
10 در صورت واقع شدن زمین در دشت ممنوعه ، انعقاد قراررداد در گروه امور مشترکین و درآمد مدیر امور مشترکین و درآمد پس از طرح پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها،چنانچه محل چاه در دشتهای ممنوعه واقع شده باشدمنجر به انعقاد قرارداد در گروه امور مشترکین و درآمد و پرداخت هزینه جبرانی می گردد.
11 موافقت نامه و معرفی نامه شرکت حفار متصدی شرکتهای حفار در امورمنابع آب صدور نامه موافقت و معرفی شرکت حفار از امور آب مربوطه
12 ارائه قرارداد شرکت حفاری به امور آب مربوطه متصدی شرکتهای حفار در امور امورمنابع آب ارائه قرارداد به امور آب مربوطه
13 صدور پروانه حفر مدیر امور پس از بازدید کارشناس پروانه حفر صادر می گردد
عنوان فرم دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
عبدالعلی نظرپور سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167