سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

صدور مجوز انجام عملیات حفاری

مدارک مورد نیاز:

صورتجلسه های استقرار / لوله گذاری / ترخیص

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور آب شهرستان مربوطه

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 11 روز
شرایط خاص خدمت:

دارا بودن پروانه حفر چاه

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست استقرار دستگاه متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب درخواست استقرار دستگاه توسط شرکت حفار
2 تعیین وقت استقرار متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب متصدی زمان استقرار را تعیین می نماید
3 استقرار دستگاه حفاری متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب استقرار دستگاه حفاری و تنظیم صورتجلسه(با امضاء نماینده مالکین،شرکت حفاری و آب منطقه ای ) پس از اتمام حفاری طبق پروانه
4 اعلام اتمام عملیات حفاری و درخواست لوله گذاری متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب اعلام اتمام عملیات حفاری و درخواست لوله گذاری توسط شرکت حفار
5 تعیین وقت بازدید متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب متصدی نسبت به تعیین وقت بازدید کارشناس اقدام می نماید
6 تنظیم صورتجلسه متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب بررسی رعایت مفاد پروانه و تنظیم صورتجلسه
7 اعلام اتمام کامل عملیات حفاری و پرداخت هزینه متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب اعلام اتمام کامل عملیات حفاری به انضمام گزارشات فنی مربوطه توسط شرکت حفار و پرداخت هزینه های مربوط
8 تنظیم صورتجلسه ترخیص متصدی شرکت حفاری در امور منابع آب بررسی نهایی رعایت مفاد پروانه و تنظیم صورتجلسه ترخیص
عنوان فرم دریافت فرم
دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
- - متصدی شرکت حفاری در امور آب