سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
صدور مجوز تغییر قطر چاه
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

مجوز تغییر قطر چاه در صورت کاهش آبدهی و ریزشی بودن

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

-

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 20 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه.
3 بازدید کارشناس و ارائه گزارش کارشناس آب زیرزمینی حضور کارشناس در محل و تهیه گزارش.
4 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پروند متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام نماید.
5 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها دبیر کمیسیون- عضو فنی کمیسیون صدور پروانه ها بررسی توسط عضو فنی کمیسیون صدور پروانه ها
6 صدور مجوز تغییر قطر چاه مدیریت شهرستان صدور مجوز تغییر قطر چاه
نام نام خانوادگی سمت تلفن
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939