سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
برقی کردن چاه
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

بررسی در خواست جهت برقی کردن چاه

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت- پروانه بهره برداری
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت- پروانه بهره برداری

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت توزیع برق

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 18 روز
شرایط خاص خدمت:

به استثناء کارمندان دولت

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه.
3 بازدید کارشناسی و ارائه گزارش کار شناس آب زیر زمینی بررسی منصوبات و آبدهی و برآورد میزان برق و کنتور مورد نیاز
4 معرفی شرکت کنتور ساز کارشناس آب زیرزمینی نسبت به شرکت کنتور ساز مورد تأیید وزارت نیرو جهت تعمیر و نصب کنتور اقدام می نماید.
5 بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناس آب زیرزمینی کارشناس از چاه و منصوبات برقی نصب شده بازدید و نسبت به ارائه گزارش نصب منصوبات متناسب با تجهیزات برقی اقدام نماید.
6 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام نماید.
7 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها دبیر کمیسیون- عضو فنی کمیسیون صدور پروانه ها بررسی توسط عضو فنی کمیسیون صدور پروانه ها
8 صدور مجوز نصب منصوبات مدیریت شهرستان صدور مجوز نصب منصوبات و ارائه آن به متقاضی با توجه به تجهیزات برقی جدید.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167