سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تغییر شرکت حفاری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

در خواست تغییر شرکت حفاری

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- پروانه صلاحیت حفاری
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت-پروانه صلاحیت حفاری- پروانه- مجوز( حفر،تغییر محل، کف شکنی، لایروبی ) قرارداد منعقده با شرکت حفاری
قرارداد منعقده با ناظران حفاری

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

-

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:

به استثناء کارمندان دولت

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی حقوقی مدیریت شهرستان کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه.
3 بررسی مدارک و ثبت در سامانه ساماب کارشناس آب زیرزمینی در مدیریت منابع آب شهرستان کارشناس نسبت به بررسی تمامی مدارک اقدام و نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید.
4 صدور مجوز تغییر شرکت حفاری مدیریت شهرستان صدور مجوز و تحویل به متقاضی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011