سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان از آبهای سطحی

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت وحقابه بری
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه وزارت نیرو  به شماره 13067/10/100 مورخ 10/03/82  ، قانون آبزی پروری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 ، آیین نامه آبزی پروری جمهوری اسلامی ایران ، نظامنامه آبزی پروری در رودخانه ابلاغیه شماره 93/140/9046 مورخ 25/05/93

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد واملاک -اداره منابع طبیعی جهت احراز مالکیت زمین و آب - مدیریت جهاد کشاورزی یا سازمان شیلات

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 64 روز
شرایط خاص خدمت:

به استثناء کارمندان دولت

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا متصدی تشکیل پرونده متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 تکمیل فرم شماره یک متصدی تشکیل پرونده جهت ثبت محضری مشخصات شخصی وامضاء متقاضی برای جلوگیری ازهر گونه سوء استفاده
3 بررسی تخصیص کارشناس مسئول تخصیص در امور اب تکمیل پرونده وارسال به کمیته مدیریت منابع آب جهت برسی و اخذ تخصیص (تبصره: در صورت مازاد بر بودن آب مصرفی این مرحله اجرا می گردد.)
4 صدور مجوز تخصیص کارشناس اب سطحی در ستاد با توجه به حجم آب حقابه متقاضی مجوز تخصیص صادر می شود.
5 اعلام تخصیص به متقاضی مدیر امور آب شهرستان تخصیص به متقاضی ابلاغ می گردد.
6 صدور مجوز تخصیص کارشناس اب سطحی در ستاد با توجه به حجم آب حقابه متقاضی مجوز تخصیص صادر می شود.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167