سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
صدور پروانه بهره برداری از آبه ای سطحی واحدهای صنعتی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

رسیدگی به درخواست آب برای پروژه های صنعتی از آبهای سطحی

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت وحقابه بری
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب،قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد واملاک - اداره منابع طبیعی- اداره جهاد کشاورزی اداره صنایع و معادن

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 74 روز
شرایط خاص خدمت:

به استثناء کارمندان دولت

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا متصدی تشکیل پرونده متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 تکمیل فرم شماره یک متصدی تشکیل پرونده جهت ثبت محضری مشخصات شخصی وامضاء متقاضی برای جلوگیری ازهر گونه سوء استفاده
3 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور اب با توجه به تعرفه مصوب جهت بازدید میدانی میزان هزینه کارشناسی اخذ و مستندات پرداخت آن در پرونده درج گردد.
4 بازدید میدانی کارشناس آب سطحی در امور آب کارشناس اب سطحی از محل احداث پروژه صنعتی بازدید و با توجه به مستندات ارائه شده از سوی متقاضی گزارش مبنی بر حقابه بر یا مازاد بر بودن و حرایم رودخانه تهیه می نماید.
5 برسی تخصیص کارشناس مسئول تخصیص در امور آب تکمیل پرونده وارسال به کمیته مدیریت منابع آب جهت برسی و اخذ تخصیص
6 صدور مجوز تخصیص کارشناس اب سطحی در ستاد با توجه به حجم آب حقابه متقاضی مجوز تخصیص صادر می شود.
7 اعلام تخصیص به متقاضی کارشناس آب سطحی در امور آب تخصیص به متقاضی ابلاغ می گردد
8 برسی مدارک حقوقی کارشناس حقوقی در امور آب کارشناس حقوقی مستقر در امور آب تعهد و مدارک مالکیت را برسی وچک لیست حقوقی تهیه گردد.
9 طرح وبرسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای سطحی متصدی تشکیل پرونده پس ازتکمیل کلیه مراحل پرونده به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ارسال می گردد.
10 طرح وبرسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای سطحی اعضای کمیسیون پرونده در کمیسیون برسی می گردد.
11 صدور پیش پروانه دبیر کمیسیون پس از موافقت کمیسیون پیش پروانه جهت ایجاد شرایط بهره برداری صادر می گردد.
12 تایید نصب وسایل اندازه گیری(کنتور) مدیر امور آب شهرستان تقاضی بعد از نصب کنتور به امور اعلام مینماید تا کارشناس نسبت به بازدید و کنترل منصوبات اقدام نماید.
13 صدور پروانه بهره برداری دبیر کمیسیون پس از ایجاد شرایط بهره برداری پروانه مصرف معقول صنعتی صادر می گردد.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167