سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
مجوز تغییر قدرت منصوبات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

افزایش قدرت پروانه بهره برداری بدلیل کاهش آبدهی در قدرت پروانه بهره برداری فعلی

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت توزیع نیروی برق- سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 20 روز
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا نامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی می بایست فرم تقاضا نامه را تکمیل نماید
2 واریز هزینه کارشناسی و بازدید کارشناس کارشناس مالی در امور آب و کارشناس آبهای زیرزمینی در امور آب واریز هزینه کارشناسی از طریق دستگاه pos و بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی
3 استعلام قدرت مورد نیاز از اداره برق و سازمان جهاد کشاورزی کارشناس آبهای زیرزمینی در امور آب در صورت صلاحدید کارشناس استعلام قدرت مورد نیاز از اداره برق و سازمان جهاد کشاورزی انجام می گیرد
4 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
5 تایید فرم کمیسیون، در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی دبیر کمیسیون بررسی پرونده در جلسه کمیسیون
6 صدور پروانه بهره برداری جدید مدیر امور آب شهرستان پس از تایید کارشناس پروانه توسط مدیر امور صادر می گردد
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167