سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

مجوز افزایش عمق چاه به منظور جبران آبدهی کاهش یافته

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

-

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 20 روز
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا نامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی می بایست فرم تقاضا نامه را تکمیل نماید
2 واریز هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور آب واریز هزینه کارشناسی و قرار گرفتن در نوبت کارشناسی
3 بازدید کارشناس کارشناس آبهای زیرزمینی در امور آب بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی
4 طرح پرونده در کمیسیون صدور پروانه های آبهای زیرزمینی متصدی تشکیل پرونده تکمیل فرم کمیسیون و طرح در کمیسیون صدور پروانه های آبهای زیرزمینی
5 اخذ نامه موافقت و معرفی شرکت حفار متصدی تشکیل پرونده اخذ نامه موافقت و معرفی شرکت حفار از امور آب مربوطه
6 صدور مجوز پروانه کف شکنی مدیر امور آب صدور پروانه کف شکنی پس از بازدید کارشناسی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
جعفر مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167