سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
صدور مجوز چاه به جای قنات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورت کاهش آبدهی قنات

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی اداره منابعی طبیعی اداره  ثبت اسناد و املاک

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 47 روز
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا نامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی می بایست فرم تقاضا نامه را تکمیل نماید
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور آب واریز هزینه کارشناسی و قرار گرفتن در نوبت کارشناسی
3 بازدید کارشناس آبهای زیرزمینی و کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی کارشناس آبهای زیرزمینی در امور آب و کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی
4 انجام استعلام از دستگاههای مرتبط متصدی تشکیل پرونده انجام استعلام از دستگاههای مرتبط
5 تکمیل پرونده طبق نظر کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تکمیل پرونده به لحاظ مالکیت محل پیشنهادی طبق نظر کارشناس حقوقی
6 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
7 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی و موافقت اولیه با حفرچاه به جای قنات دبیر کمیسیون طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی و موافقت اولیه با حفرچاه به جای قنات
8 تعیین محل حفرچاه و تهیه گزارش کارشناس آب زیرزمینی کارشناس آب زیرزمینی درامور آب اخذ نامه موافقت و معرفی شرکت حفار از امور آب مربوطه
9 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
10 تایید فرم کمیسیون ، در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی دبیر کمیسیون بررسی پرونده در جلسه کمیسیون
11 صدور مجوز حفر چاه به جای قنات مدیر امور آب شهرستان پس از تایید، مجوز حفر چاه توسط مدیر صادر می گردد
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167