پنجشنبه, 2 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

 

نظرسنجی از خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی - 13021446000


اطلاعات شخصی
جنسیت:
نام:
نام خانوادگی:
تلفن همراه:
تلفن:

فرم نظرسنجی *عنوان خدمت :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ مراجعه :
1. آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است :
 
 
 
2.آیا خدمت مورد نظر شما سریع، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است :
 
 
 
3. تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت را چگونه ارزیابی می کنید :
 
 
 
4. نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست :
 
 
 
5. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است :
 
 
 
6. نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم بفرمایید :
7. نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم بفرمایید :
8. چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید :