جمعه, 30 فروردین 1398

 

- سد شیرین دره با توان تنظیم سالانه 65 میلیون و 800 هزار متر مکعب آب، بزرگترین سد استان خراسان شمالی است.

- این سد با هدف مهار و کنترل سیلابها، تامین آب آشامیدنی، صنایع و کشاورزی منطقه  ساخته شده است.

- عملیات ساخت سد " شیرین دره " در مهر ماه سال 1375 آغازشد و در فروردین ماه سال 1384 پایان یافت.

- نوع سازه سد شیرین دره : خاکی با هسته رسیبوده و ارتفاع از بستر رودخانه 63 متر می باشد.

- سرریز سد شیرین دره از نوع " شوت با آستانه اوجی و دریچه دار " شامل چهار دریچه قطاعی می باشد.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید:5375
آخرین به روزرسانی: 1395/01/31