چهارشنبه, 2 آبان 1397

   تحصیلات (دانشگاهی):

مقطع/ سطح

رشته/ گرایش

کارشناسی

مهندسی منابع آب

 

 پیشینه مدیریتی :

سوابق مدیریتی

نام دستگاه

عنوان پست مدیریتی

مدت

سال شروع

سال خاتمه

در بخش آب

سازمان آب و برق خوزستان

مدیر دفتر برنامه ریزی آب

3/5

75 78
آب منطقه ای خراسان مدیر امور آب بجنورد 3/5 80 83
آب منطقه ای خراسان شمالی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب 1/5 83 85
آب منطقه ای خراسان شمالی معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت 3/5 85 88
آب منطقه ای خراسان شمالی  مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب   88  تاکنون

   شرح وظایف :

 • هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات و برنامه‌‌های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری‌های لازم.
 • نظارت بر تأسیس و بهره‌برداری بهینه از حوضه‌های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در معاونت امور آب.
 • هماهنگی و ارائه اطلاعات لازم به معاونت امور آب در جهت برنامه‌ریزی احداث و توسعه شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت‌ها و برنامه‌های اکتشافی آب‌های زیرزمینی از طریق برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌های ذیربط.
 • برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمیت آب در محدوده‌های مطالعاتی.
 • هماهنگی و کنترل تشکیل بانک اطلاعاتی منابع آب محدوده‌های مطالعاتی با رعایت خط مشی‌های ابلاغ شده.
 • تهیه برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تلفیق اطلاعات و ارسال به واحدهای ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 • برنامه‌ریزی تهیه بیلان آب در محدوده‌های مطالعاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح.
 • همکاری و هماهنگی با معاونت مربوطه در زمینه پیاده کردن سیستم GIS.
 • تهیه و پیشنهاد تعیین سقف تخصیص آب از منابع آب و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به ادارات امور آب شهرستانها بر اساس فرایندهای مصوب.
 • بررسی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مطالعات پایه منابع آب زیرزمینی و سطحی، از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد وزارت نیرو و ابلاغ جهت اجرای ادارت امور آب شهرستان.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل‌های آماربرداری کمی و کیفی منابع آب، هماهنگی و یکسان‌سازی روش‌های اجرائی و اعمال نظارت در این خصوص.
 • بررسی پیشنهادات معاونت‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه در بهینه نمودن و توسعه ایستگاه‌های اندازه‌گیری.
 • ارائه گزارشات تحلیلی وضعیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی بر اساس فرایندهای مصوب.
 • انجام سایر وظایف محوله.بازدید:4410
آخرین به روزرسانی: 1395/10/15