یکشنبه, 26 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی نوزدهم مردادماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

  نسبت به سال آبی  
 96-97

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

آشخانه

0

398.8

339.8

309.3

59

89.5

17.4

28.9

0

2

اسفراین

0

274.6

314.9

237.1

-40.3

37.5

-12.8

15.8

0

3

بجنورد

0

292.1

403.8

213.7

-111.7

78.4

-27.7

36.7

0

4

جاجرم

0

249.5

232

139.7

17.5

109.8

7.5

78.6

0

5

دربند

0

301.9

334.3

201.1

-32.4

100.8

-9.7

50.1

0

6

شیروان

0

254.8

353.6

250.9

-98.8

3.9

-27.9

1.6

0

7

فاروج

0

306.8

374.2

262.9

-67.4

43.9

-18

16.7

0

متوسط ایستگاه ها

0

295.3

329.7

225.3

-34.5

70.0

-10.4

31.1

0

 بازدید:16022
آخرین به روزرسانی: 1399/05/19