یکشنبه, 30 دی 1397

 

 

1-برای چه کاری و یا دریافت چه خدماتی مراجعه نموده اید؟

      *

2-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارایه شده است؟

                                          *

3-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟        

 

4-نام فرد با افرادی که مناسبترین رفتار و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید

     

5-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید.( با ذکر نوع برخورد)

     

6-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟      

 

7-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفا آنرا بنویسید( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)

       

8-[نظراتو پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.]

        

 

 

 

درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید:

   نام و نام خانوادگی     شماره تماس