پنجشنبه, 22 آذر 1397

 
 
 

شرح وظایف :

- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

-  تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه‌ عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.

- پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین‌نامه مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

- پیشنهاد آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

-  پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

- نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت باستثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است. 

- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح.

- ارائه گزارشات لازم.

- انجام سایر وظایف محوله.

 بازدید:5930
آخرین به روزرسانی: 1397/08/14